Açık Rıza Beyanı

İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER İÇİN AÇIK RIZA BEYANI

Aksis Bilgisayar Hizmetleri ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) internet sitesine ve bu site üzerinden gerçekleştirilen hizmetler bakımından ad, soyad ve e-posta adresi bilgilerimi içeren kişisel verilerimin talep ve şikayetlerin takibi, sorun-hata bildirimlerinin alınması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebildiği hususlarında bilgilendirildim. Bu kapsamda, kişisel verilerimin yukarıda ifade edilen amaçlar ve faaliyetler doğrultusunda işlenmesine; Şirket ile sözleşme ilişkisi boyunca ve bu ilişkinin sonlanması halinde ise ilişkinin sona ermesinden itibaren 5 (beş) yıl boyunca Şirket tarafından saklanmasına onay verdiğimi beyan ederim.

digifestnyc.com