Sistem Entegrasyonu

Sistem Entegrasyonu Nedir?

Sistem Entegrasyon birden fazla sistemin bir araya getirilerek tek bir çatı altında birlikte çalışmalarını sağlamaktadır. Sistem entegratörler bilgisayar ağları, kurumsal uygulama entegrasyonu, iş süreç yönetimi veya programlama gibi çeşitli teknikleri kullanarak ayrık sistemleri bir araya getirirler.


Sistem Entegrasyonu Neden Önemlidir?

Sistemlerin işlevselliğini arttırabilmek için birçok alt sistem birbiri ile entegre olmaları gerekmektedir. Sistem entegrasyonu bu yüzden mevcut birçok sistemin birbirleri ile entegrasyonunu içerir.

Sistem Entegrasyonu

digifestnyc.com