Robotik Süreç Otomasyonu

Robotic Process Automation (RPA), iş süreçleri içerisinde zaman alan, tekrarlayan ve çoğunlukla bireyler tarafından gerçekleştirilen görevlerin sistemler tarafından yürütülerek otomatize edilmesini sağlar. Zamanın en önemli kaynak olduğu günümüz iş dünyasında, kurumlar Robotic Process Automation’dan farklı alanlarda yararlanabilir.

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları süreçleri günlük iş akışı içerisinde sıkça gerçekleştirilen form doldurma, veri yakalama, güncelleme, talep işleme biçimindeki tekrarlayan ve çoğunlukla manuel yürütülen idari görevler nedeniyle, otomasyon alanında büyük bir fırsat alanıdır. 

RPA’den Yararlanılabilecek Alanlar:

 • Veri Girişi
 • Bordro
 • İşe Girişler ve İşten Çıkanlar
 • Görev Değişiklikleri ve Atamalar
 • Zaman Yönetimi
 • Personel Yönetimi
 • Raporlama

 • Tedarik Zinciri

  Tedarik zinciri sorunları, kurumların beklenmedik ve büyük maliyetlerle karşılaşmasına sebep olur.  Bu alandaki bazı süreçlerin otomatize edilmesi, tüm zincirin daha verimli bir şekilde işlemesine katkı sağlar.

  RPA’den Yararlanılabilecek Alanlar:

  • Stok Yönetimi
  • Talep ve Tedarik Planlaması
  • Fatura ve Sözleşme Yönetimi
  • İş Akış Yönetimi
  • İade ve Değişim İşlemleri
  • Lojistik Yönetimi
  • Raporlama

  Finans ve Muhasebe

  Otomasyon ile maliyet tasarrufu, geliştirilmiş etkinlik ve süreçlerin hızlandırılması gibi önemli etkiler sağlanan bir başka alan da finans ve muhasebedir.

  RPA’den Yararlanılabilecek Alanlar:

  • Ödemeler
  • Muhasebe Kayıtları
  • Tedarikçi Yönetimi
  • Dönemsel İşlemler
  • Sipariş
  • Raporlama
  • Bilgi İşlem


  Düşük önem düzeyine sahip, yaratılıcılık gerektirmeyen görevler bilgi işlem çalışanlarının iş yükünde büyük bir paydaya sahiptir. Otomasyon ise, zamanlarının çoğunu alan bu kritik örgütsel görevleri daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilmeleri ve yenilikçi düşünce gerektiren girişimlere odaklanabilmeleri için önemli bir çözüm yolu sunar.

  • Sunucu ve Uygulama İzleme
  • Rutin Bakım İzleme
  • E-Posta İşleme ve Dağıtımı
  • Yazılım Geliştirme
  • Toplu İşlemler
  • Şifre Sıfırlama
  • Yedekleme ve Geri Yükleme

  Otomasyon İçin Diğer Alanlar

  Otomasyon farklı alanlarda farklı fırsatlar sunar. Kurumların bu fırsatlardan en verimli şekilde faydalanabilmesi için tüm süreçlere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşarak, kapsamlı bir otomasyon stratejisi ile kaynakların teknolojinin yardımıyla daha etkin bir şekilde kullanabilmesi amaçlanır.

  Robotik Süreç Otomasyonu

  digifestnyc.com