AX Archive

Belgelerin etkin biçimde oluşturulmasını, versiyonlamasını, arşivlenmesini, izlenmesini, hızla erişilebilmesini, denetlenebilmesini ve e-imza / mobil imza ile onaylanmasını sağlayan elektronik belge yönetim sistemi​.

  • Doküman arşivleme, sistemde saklama​
  • Doküman arama (evrak içeriğinden ve index arama)​
  • Versiyon kontrolü​
  • Entegrasyon ile diğer uygulamalardan dokümana erişim (API / SDK)​
AX Archive

digifestnyc.com