Teknik Durum Tespiti

Teknik Durum Tespiti Nedir?

Teknoloji bugün işin neredeyse her alanına nüfuz ediyor ve bilgi teknolojileri durum tespiti (IT Due Diligence) şirket birleşme ve satın almaları yürütmenin en önemli adımlarından biri haline geldi. Potansiyel alıcılar, elde edebilecekleri teknolojik yetenekler ve potansiyel yükümlülükler hakkında net bir bilgiye sahip olmak istiyorlar. Bu, bilgi teknolojilerinin (BT) bir işi nasıl mümkün kıldığına ve desteklediğine dair bir resim oluşturmayı içermektedir. Günümüzde BT, bir organizasyonun operasyonları ve süreçleri için esastır. Hatta en önemli varlıklarını ve aynı zamanda en kritik risklerini içermektedir.

 

BT durum tespitinin birincil amacı, anlaşma sonrası entegrasyon sürecini etkileyebilecek aşılmaz risklerin olup olmadığı ve ek maliyetleri belirlemektir. Süreç, temel yazılıma genel bir bakış, mevcut bilgi teknolojileri çerçevesi ve kritik veriler dahil olmak üzere hedef şirketin yapısının tüm yönleri ile anlaşılmasını içermektedir. Teknik Durum Tespiti Neden Önemli?

Teknik durum tespiti, geleneksel ticari durum tespitinin gözden kaçırabileceği konuları analiz edebildiği için teknoloji şirketleri için önemlidir.

  • Sağlam bir teknik kurulum, performansın anahtarıdır ve şirketin ticari yeteneklerini önemli ölçüde etkiler.
  • Eski bir platform veya ürünü modernleştirmek için yetkinliklere ve zamana önemli ölçüde yatırım yapılmasını gerekir.
  • Belirli yeterliliklere ve kurum içi özel bilgilere bağlı olan teknoloji şirketleri için özellikle önemli olan  kapsamlı bir risk analizi sunar.

 

Teknik Durum Tespiti Nasıl Yapılır?

Geleneksel durum tespitine benzer bir şekilde teknik durum tespiti de başarılı olmak için belirli bilgilere erişim ihtiyacı duyar. Süreç, ticari durum tespiti sürecine benzer.

  • CPO ve CTO dahil olmak üzere hedefin verilerine, teknik kurulumuna ve yönetimine erişim gerektirir.
  • Hedefin bu çerçevede gerekli tüm bilgileri sağlama kapasitesine sahip olması halinde normal koşullar altındaki bir teknik durum tespiti 2-3 hafta sürer.
  • Teknik durum tespiti yapabilmek için, derin bir ticari ve teknik uzmanlık gerekir. 

 

Aksis Dijital Çözümler'in Durum Tespiti Yaklaşımı

·        Aksis BT durum tespit ekibi, BT kritik alanlarına öncelik verilmesini ve yeterli şekilde değerlendirilmesini sağlamak için tutarlı bir durum tespiti çerçevesi uygulamaktadır. Çerçeve, kilit risk alanlarını hedefler ve daha geniş kapsamlı durum tespiti çabasını destekleyebilmek için yapılandırılmıştır.

·       BT durum tespiti sürecinin tamamlanmasının ardından, önemli bulgular ve önerileri raporlanmaktadır. Odak alanları ve tavsiyeler, potansiyel etki alanları, risk azaltma seçenekleri ve maliyet etkileri detaylı bir şekilde raporda anlatılmaktadır. Aksis, rapor hazırlanırken, BT dışı profesyonellerin anlayabileceği bir dilde anlatımına önem vermektedir. 

  • Aksis'in BT durum tespiti çerçevesi, sekiz temel alan etrafında dönmektedir.

 

 


                                                               

Teknik Durum Tespiti

digifestnyc.com