AnasayfaReferanslarımızKamuT.C Maliye Bakanlığı

T.C Maliye Bakanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı, 1998 senesinde 12 adet KODAK 5500 tarayıcı ile ikisi Ankara'da, biri İstanbul'da olmak üzere üç pilot bölgede tüm vergi kayıtlarının dijital ortama yüklenmesini içeren VEDOP projesine başlamıştır. Bu projenin genişlemesi ile, Türkiye'de vergi işlemleri kayıt altına alınabilecek olup, gerçek anlamda vergi kontrolü başlayabilecektir.

T.C. Maliye Bakanlığı projesinin ayrıntıları ile ilgili olarak T.C. Maliye Bakanlığı'ndan Leyla Eşkin'in görüşlerine yer vermek istedik.

''T.C. Maliye Bakanlığı'na ait istatistiki bilgilerin girişi amacıyla gerçekleştirilen bu projede, Kodak Eastman Business Imaging System (Ticari Görüntüleme Sistemleri) Türkiye tek temsilcisi olan AKSİS A.Ş. ve Top Image Systems (TIS) firmasının ana distirübütörü Datasel ile çalışılmaya başlandı. Aksis ve TIS firması daha önce Türkiye'de Devlet İstatistik Enstütüsü için 35 günde 20 Milyon form tarama operasyonu gerçekleştirmişti.

T.C. Maliye Bakanlığı'nda günde 30,000 doküman taraması gerektiği halde sadece 5,000 doküman taranabiliyordu. Dokümanlardaki hata payı da yüksekti. Projede Aksis şirketinin donanım desteğiyle Kodak tarayıcıları kullanıldı.

Vergi iadeleri zor şartlar altında tarandı. Genellikle el yazısıyla yazılan vergi iadeleri vatandaşların cebinde aşınmış ve kırışmıştı. Üç operasyon merkezinde, oniki adet Kodak Digital Science Scanner 5500 kullanılarak TIS firmasının geliştirdiği AFPS PRO yazılımı kullanıldı. 1998 yılının sonunda gerçekleşen projede $ 4 milyon yatırım yapıldı.

İlk etapta geçmiş dönemlerden biriken 20 milyon formun taranması gerekiyordu. Şimdi her merkezde günde 30,000 form taranarak özetleri güncelleniyor.