AnasayfaReferanslarımızKamuSPK

SPK

SPK, kurumun donanım ihtiyaçları ile birlikte doküman yönetim sisteminin belirlenmesi amacıyla açtığı Doküman Yönetim Sistemi İhalesi'nde Aksis'i seçti. Doküman yönetimi, iş akışları ve arşivleme alanındaki 10 yılı aşkın tecrübesiyle, özel sektörde ve kamuda birçok referansı olan Aksis, SPK projesini de kısa sürede tamamlayarak e-devlet uygulamaları konusunda başarılı bir projeye imza atmıştır.

SPK'da üretilen bilgi ve belgelere elektronik ortamda erişim platformu oluşturmak ve arşiv dokümanlarının elektronik ortama aktarılmasını sağlamak amacıyla yapılan bu proje kapsamında kurum içindeki tüm dokümanlar Kodak tarayıcılarla taranarak elektronik ortama aktarılmaktadır. SPK bu proje için 8 adet Kodak i260 ve 16 adet Kodak i60 tarayıcı satın almıştır. Tarama ve sisteme alma işlemi için Aksis'in geliştirdiği uygulama yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılım hem tarayıcı sürücüsü ile çalışmakta ve taramayı gerçekleştirmekte hem de Documentum ile iletişim kurup, taranan dokümanın direkt doküman yönetim sistemi içinde oluşturulmasını sağlamaktadır. Tarama yazılımı, taranan görüntü üzerinde değişiklikler yapma imkanı da vermektedir.

SPK Bilgi İşlem Müdürü Faruk Özer, proje ile ilgili yaptığı açıklama:  "Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) kullanılmaya başlanan dokümantasyon yönetimi ve elektronik arşiv platformu ile "Kağıtsız Ofis"e geçişte çok önemli bir başlangıcı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kağıtsız Ofis söylemi, 2002 yılında başlattığımız sermaye piyasalarındaki bilgi sistemleri ve teknolojilerine yönelik yeniden yapılanma projesi olan Sermaye Piyasaları Bilgi Sistemleri Projesi'nin (SP-NET) en önemli hedeflerinden birisini oluşturmaktadır. Bu kapsamda SP-NET çatısı altında "Elektronik Arşiv Platformu" Projesi, Documentum sistemi ile gerçekleştirilerek Kurulumuz bilgi sistemleri bünyesinde iş süreçleri dahilinde kullanılmaya başlanmıştır." şeklindedir.

Sermaye Piyasası Kurulu, ABD'deki Securities and Exchange Commission (SEC), İngiltere'deki Financial Services Authority (FSA) benzeri bir kurum olarak hemen her ülkede bulunan sermaye piyasalarına yönelik düzenleme, izleme ve denetim işlevlerini yerine getiren bir otoritedir.

Kurulumuz bünyesinde her gün yüzlerce sayfa doküman üretilmektedir. Diğer taraftan Kurul Dışından gelen yazılı dokümanların sayısı kimi zaman Kurul içinde üretilen doküman sayısını geçebilmektedir. Mali tablo bildirimi, sermaye arttırımı başvuruları gibi süreçlerde Kurul dışından gelen tek bir doküman çoğunlukla birkaç yüz sayfayı bulabilmektedir.

Yürütülen çalışmalar ve bunların sonuçları açısından Kurul İçi ve Dışı yazışmalar önemli bir veri kaynağı olarak karşımızda durmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalarda çoğunlukla geçmişe ait dokümanlar incelenmekte ve bu doğrultuda gerekli işlemler yapılmaktadır. Dokümanların arşivlerden bulunması, yüzlerce sayfadan oluşan dokümanlar içerisinde ihtiyaç duyulan bilgilerin bulunması ciddi zaman kaybına neden olmaktayken Documentum ile oluşturulan Platform aracılığı ile bu işlem artık saniyeler boyutuna indirgenmiştir. Diğer taraftan kullanıcı masalarındaki dosya yığınlarının önüne geçmek yine bu Platform aracılığı ile mümkün olabilecektir.

e-Dönüşüm, e-Devlet ve e-SPK hedeflerimiz doğrultusunda kuşkusuz ki Kağıtsız Ofis ve Elektronik Arşiv Platformu büyük bir yer tutmaktadır. Bu çalışma ile önemli bir adım attık, devam edecek projeler ile kağıt maliyetini sıfıra indirmek, sadece SPK'da değil ilgili diğer Kurumlar ile de benzer bir Platformun oluşturulması bir sonraki hedefimiz olarak karşımızda durmaktadır." dedi.