AnasayfaReferanslarımızİlaç KimyaMustafa Nevzat İlaç

Mustafa Nevzat İlaç

Mustafa Nevzat İlaç, SOP dokümanlarının güvenli bir ortamda saklanmasını, paylaşılmasını, iş yöntemlerine göre kontollü bir şekilde yönetilmesini ve bu işlemlerin kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmesini sağlayan ''SOP Yönetim Sistemi'' projesi için Aksis'in DYS çözümünü seçti.

Mustafa Nevzat İlaç bu proje sayesinde sürekli bir değişim içinde olan ilaç sektöründe bilgiye daha çabuk ulaşabilecek, üst düzeyde verim elde edebilecektir. Ayrıca Standart Operasyon Prosedürleri (SOP) dokümanlarına intranet üzerinden web arayüzü ile ulaşılabilecektir. Mustafa Nevzat İlaç, bu çözüm sayesinde Amerika'daki Department of Health and Human Services'in Food and Drug Administration 21 CFR Part 11'de belirtilen kurallara uygun olarak SOP prosedürlerini elektronik ortamda oluşturmuştur.

İlaç firmalarında yapılan tüm işlemlerin SOP ile gerçekleştirilmesi ve yapılan tüm işlemlerin bu standarda göre kaydedilmesi gerekmektedir. İlaç şirketlerinin en çok vaktini alan ve güvenli bir takip sistemini oluşturmakta güçlük çektikleri konulardan biri dokümantasyondur. Çeşitli sistemler üzerinde tutulan bu bilgilerin süratli bir şekilde standart formatlara yerleştirilip ruhsat ve patent işlemleri için sunulması gerekmektedir.

Bir ilaç firmasının ürünleri için 350 sayfalık dosyalar oluşturduğunu ve bu dosyaların da 3'er kopya versiyonu olduğunu düşünelim. 30 noktadan pazarlama yaptığında 27,000,000 doküman yönetmesi gerekiyor. Fiziksel olarak bu yoğunluktaki belgeleri yönetmek oldukça zor. Bu tür belgelerin oluşumunu, güvenli bir şekilde saklanmasını, paylaşımını ve yönetimini sağlamak için etkin bir sistem gerekli.

Aksis'in DYS çözümü, farklı ortamlardaki bilgi ve belgeleri ( taranan belgeler, tiff, xml, doc, pdf, cad, html, vb. ) saklayabilen, kullanıcı yetkilendirmelerini ve doküman versiyonlarını kaydedebilen ve tüm bu bilgileri web ortamında paylaştırabilen bir sistemdir. Bu sistem platform bağımsız olarak mevcut kullanılan sistemler ile birlikte çalışabiliyor. Sistem yapılandırıldıktan sonra tüm doküman ile ilgili organizasyonu kullanıcıya yansıtmadan otomatik olarak düzenleyebiliyor.