AnasayfaÇözümlerimizFatura İşleme Çözümü

Fatura İşleme Çözümü

İhtiyaç: Tedarikçilerden gelen faturaların bilgilerinin ERP ve/veya Muhasebe sistemlerine girişi manuel yapılmaktadır. Bu sayede hem işgücü hem de manuel işlemlerin çokluğundan dolayı hatalar oluşabilmekte ve faturalar digital olarak sisteme kaydedilmediği için kontrol veya denetlemelerde fiziki evrağa ulaşılması gerekmektedir.

Çözüm: Gelişen teknolojilerle beraber görüntü işleme (image processing) teknolojileri ve bu teknolojileri kullanan yazılımlarda gelişmektedir. Bu sayede geliştirmiş olduğumuz Fatura işleme çözümü ile taranan faturalar işlenerek üzerindeki veriler OCR/ICR gibi teknolojilerle imaj üzerindeki veriler sayısallaştırılmaktadır(Digitilize). Sayısallaştırılan bu veriler kurumun ERP veya CRM sistemleri ile entegre edilerek gerek tedarikçi sorgulaması gerekse daha önceden kaydedilen sipariş bilgileri ile eşleştirilerek mutabakat sağlanmaktadır. Veriler sistem tarafından sayısallaştırıldığı için veri operatörleri tarafından sadece kontrol edilmekte sonrasında istenilen ortama verilerin ve taranan görüntülerin aktarılması sağlanmaktadır.

Avantajlar: