AnasayfaReferanslarımızİlaç KimyaEczacıbaşı İlaç

Eczacıbaşı İlaç

Eczacıbaşı İlaç Sanayi, "Ambalaj Malzemeleri Standardizasyonu Projesi"'nde Aksis'in DYS çözümünü tercih etmiştir. Aksis tarafından tamamlanan bu proje kapsamında Ambalaj Malzemeleri Standardizasyonu sürecindeki standart kart bilgilerinin ve bu süreçteki tüm dokümanların takibinin elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır.

Bu proje sayesinde ilacın ambalajının çizim aşamasından ambalajın oluşum aşamasına kadar onay aşamalarının nerede, kimde beklediğinin izlenebilmesi, her bir dokümanın revizyonunun ayrı ayrı takip edilebilmesi ve eski revizyonların yetki dahilinde görüntülenebilmesi, dokümanların elektronik ortamda onaylanması ve süreç sonunda arşivlenmesi sağlanmıştır. Bu çözüm ile tüm bu çalışmalara kullanıcılar her yerden erişebilmektedirler.

Aksis'in Eczacıbaşı İlaç için geliştirdiği uygulamalarla malzemeye ait standart kart bilgilerinin veritabanında saklanması, alan ve içerik bazında analiz yapılabilmesi ve onay sürecinde dolaşan dokümanların takibi ve kuruluşta kullanılan MRP II programıyla entegrasyonu sağlanmıştır.

İçerik yönetimi konusunda uzmanlaşmış olan Aksis'in DYS çözümü çok büyük miktardaki içeriğin müşteriler, çalışanlar, ortaklar ve tedarikçiler arasında kurumların içinde ve dışında yönetilmesi, dağıtımın yapılması ve değiştirilmesi için bir endüstri standartıdır.

Dinamik olarak içeriği komplex iş proseslerine ve heryerdeki insanlara entegre edebilen Aksis'in DYS çözümü, e-iş ihtiyaçlarınızdaki bütünlük, iletişim ve bilgi paylaşımı için size görülmemiş imkanlar sunar. Açık ve ölçeklenebilir yapısı ile varolan teknoloji yatırımlarınıza J2EE geliştirme ortamı, XML özellikleriyle ve servis tabanlı mimarisiyle entegrasyon imkanı vermektedir.