AnasayfaReferanslarımızHoldingÇalık Holding

Çalık Holding

Çalık Holding, "GAP İnşaat Kağıt Fabrikası Arşiv Projesi"nde Aksis'in çözümünü tercih etmiştir.

Aksis tarafından kısa sürede tamamlanan bu proje kapsamında Kağıt Fabrikası'nın elektronik ortamda bulunan autocad dosyaları Aksis'in sistemine aktarılmış ve proje ihtiyaçları doğrultusunda Java kodu geliştirilmiştir. Kullanıcılar, MS Office formatındaki dosyaları ve Autucad dosyalarını Autucad yazılımına ihtiyaç duymadan web üzerinden açabilmektedir.

Aksis'in DYS çözümü sayesinde sisteme aktarılan dokümanlar süreç sonunda arşivlenebilmekte, gerektiğinde yeniden kullanılabilmekte, dokümanların her bir versiyonu ayrı ayrı takip edilebilmekte ve farklı lokasyonlardan hızlı bir erişime imkan sağlamaktadır.

Aksis'in DYS, günümüz web teknolojilerine dayalı doküman yönetimi, işakışı, web içerik yönetimi ve dijital değer yönetimi (Digital Asset Management) fonksiyonlarının tek bir ortamda sunulduğu, bir Kurumsal İçerik Yönetimi (Enterpise Content Management) çözümüdür. Standart bazlı J2EE mimarisine göre yapılmış yaygın bir uygulama çerçevesi içerir. Kurum içinde ve arkasında çok sıkı bir güvenlik sistemi ve değişik kurum standartlarına uyumluluk, yeni araçlar ve servislerle gelişmiş sistem yetkinliği ve performansı gibi özellikler ön plana çıkıyor.